Utbildningar: SAVRY och EARL

SAVRY HT 2020

SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning, Stockholm inbjuder nu till utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar.
Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt utagerande bland antisociala unga. Utbildningen fokuserar även insatser för att förhindra vidare kriminalitet.

Omfattning och tider: fyra schemabundna dagar mellan 09.00-16.00 varje dag. Kursen kommer att ges digitalt.

Dag 1: 3/9 – 2020 (ONLINE)
Dag 2: 4/9 – 2020 (ONLINE)
Dag 3: 16/10 – 2020 (ONLINE)
Dag 4: 23/11 – 2020 (ONLINE)
Sista anmälningsdag: 27/8-2020

Först till kvarn!

Plats: ONLINE över Zoom
Pris: 10.500 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning. Resa, logi och lunch bekostas/bokas själv av deltagare.

Kontakta katarzyna.kumanowska(at)sll.se för mer information och avanmälan.
Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.

Kursinbjudan SAVRY HT 2020

Anmälningslänk

uppdaterat 2020-09-11

EARL HT 2020

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn under 12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende.

Omfattning och tider: fyra schemabundna dagar mellan 09.00-16.00 varje dag. Obs! Kursen kommer ges digitalt.
Dag 1: 22 oktober 2020 (ONLINE)
Dag 2: 23 oktober 2020 (ONLINE)
Dag 3: 20 november 2020 (ONLINE)
Dag 4: 18 januari 2021 (ONLINE)

Sista anmälningsdag: 1/10-2020
Först till kvarn.

Plats: Online över Zoom.

Pris: 12.950 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning.

Kontakta  zandra.petersson(at)ki.se för mer information och avanmälan (Obs! ny kursadministratör).
Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.

Kursinbjudan EARL HT20

Anmälningslänk EARL HT 2020

uppdaterat 2020-09-11

 

Ett urval av de vi har utbildat