Utbildningar: SAVRY och EARL

SAVRY HT 2020

SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning, Stockholm inbjuder nu till utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar.
Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt utagerande bland antisociala unga. Utbildningen fokuserar även insatser för att förhindra vidare kriminalitet.

Omfattning och tider: fyra schemabundna dagar mellan 09.00-16.00 varje dag. Obs! Delar av kursen kan komma att ges digitalt.

Dag 1: 3/9 – 2020 (ONLINE)
Dag 2: 4/9 – 2020 (ONLINE)
Dag 3: 16/10 – 2020
Dag 4: 23/11 – 2020
Sista anmälningsdag: 27/8-2020

Först till kvarn!

Plats: Dag 3-4: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, Stockholm.
Pris: 10.500 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning. Resa, logi och lunch bekostas/bokas själv av deltagare.

Kontakta katarzyna.kumanowska(at)sll.se för mer information och avanmälan.
Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.

Kursinbjudan SAVRY HT 2020

Anmälningslänk

 

EARL HT 2020

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn under 12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende.

Omfattning och tider: fyra schemabundna dagar mellan 09.00-16.00 varje dag. Obs! Delar av kursen kan komma att ges digitalt.
Dag 1: 22 oktober 2020
Dag 2: 23 oktober 2020
Dag 3: 20 november 2020
Dag 4: 18 januari 2021

Sista anmälningsdag: 22/9-2020
Först till kvarn.

Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 6, Stockholm. Karta med information så du hittar till kurslokalen kommer via mail i välkomstbrevet några veckor före kursstarten.
Obs! Delar av kursen kan komma att ges digitalt.

Pris: 12.950 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning. Resa, logi och lunch bekostas/bokas själv av deltagare.

Kontakta katarzyna.kumanowska(at)sll.se för mer information och avanmälan.
Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.

Kursinbjudan EARL HT 2020

Anmälningslänk EARL HT 2020

 

Ett urval av de vi har utbildat