Utbildningar

SAVRY – Structured Assessment of Violence Risk in Youth

SAVRY HT 2019:

Anmälningslänk

SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning, Stockholm inbjuder nu till utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar.
Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt utagerande bland antisociala unga. Utbildningen fokuserar även insatser för att förhindra vidare kriminalitet.

Omfattning och tider: fyra schemabundna dagar mellan 09.00-16.00 varje dag.
Dag 1: 23/9 – 2019
Dag 2: 24/9 – 2019
Dag 3: 25/10 – 2019
Dag 4: 6/12 – 2019
Sista anmälningsdag: 22/8-2019

Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, Stockholm.
Pris: 10.500 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning. Resa, logi och lunch bekostas/bokas själv av deltagare.

Kontakta katarzyna.kumanowska@sll.se för mer information och avanmälan.
Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.

 

Ett urval av de vi har utbildat