Nätverket

SAVRY-nätverket är en konstellation av samverkande socionomer, psykologer och läkare med omfattande erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med utagerande beteende inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och beroendevård (Maria Ungdom). Initiativtagare är barn- och ungdomspsykiatern och forskaren Niklas Långström. Niklas arbetade i början av 2000-talet med att bättre kunna möta barn och ungdomar med utagerandeproblematik och såg behovet av strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder. Niklas Långström ordnade tillstånd att till svenska översätta flera kanadensiska beslutsstöd för användning inom socialtjänst, ungdomsvård och barn- och ungdomspsykiatri. Dessa beslutsstöd är SAVRY, EARL och ERASOR. När efterfrågan på utbildningar ökade kring 2005 anordnade Niklas Långström tillsammans med medarbetare lärarutbildningar. Dagens nätverk av lärare i SAVRY och EARL har utbildat sedan 2006 och arbetar fortlöpande med att uppdatera och vidareutveckla utbildningarna. Nätverket har återkommande möten för att utbyta erfarenheter och diskutera forskningsläget. EARL-utbildningarna ges i samarbete med upphovsmännen vid Child Development Institute, Kanada.

Vi ingår i det svenska SAVRY nätverket:

Cecilia Lundmark

Leg. psykolog

Verksam inom BUP Danderyd


Daniela Balladares

Socionom

Verksam inom socialtjänsten i Österåkers kommun.


Erik Nordstrand

Socionom

Verksam inom socialtjänsten i Stockholms stad


Jill Fialdini Yenidogan

Socionom

Verksam inom socialtjänsten i Stockholms stad


Lotten Andersson

Socionom

Verksam inom socialtjänsten i Nacka kommun


Maria Helander

Leg psykolog

Verksam inom BUP Sollentuna, doktorand vid Karolinska institutet


Mikaela Baum

Socionom

Verksam inom socialtjänsten i Uppsala kommun.


Niklas Långström

Docent

Medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen, specialistläkare i barn-och ungdomspsykiatri, forskare vid Karolinska institutet