Nätverket

SAVRY-nätverket är en konstellation av samverkande socionomer, psykologer och läkare med omfattande erfarenhet av arbete med ungdomar med utagerande beteende inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och beroendevård (Maria Ungdom). Initiativtagare är barn- och ungdomspsykiatern och forskaren Niklas Långström. Niklas arbetade i början av 2000-talet med att bättre kunna möta barn och ungdomar med utagerandeproblematik och såg behovet av strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder. Niklas Långström ordnade tillstånd att till svenska översätta flera kanadensiska beslutsstöd för användning inom socialtjänst, ungdomsvård och barn- och ungdomspsykiatri. Dessa beslutsstöd är, förutom SAVRY, EARL-20B (risk för fortsatt antisocialt utagerande hos barn 6-12 år med generellt utagerande) och ERASOR (risk för fortsatt utagerande hos ungdomar med känt sexuellt utagerande). När efterfrågan på utbildningar ökade kring 2005 anordnade Niklas tillsammans med medarbetare lärarutbildningar. 2006-2008 genomfördes två sådana utbildningar och dessa lärare utgör kärnan i dagens SAVRY-nätverk. Nätverket har återkommande möten för att utbyta erfarenheter, diskutera forskningsläget samt uppdatera och vidareutveckla utbildningarna.

Vi ingår i det svenska SAVRY nätverket:

Daniela Balladares

Socionom

Verksam inom socialtjänsten i Österåker


Jill Fialdini Yenidogan

Socionom

Verksam inom socialtjänsten i Stockholm stad


Mikaela Baum

Socionom

Verksam inom socialtjänsten i Uppsala


Cecilia Lundmark

Leg. psykolog

Verksam inom Barn- och ungdomspsykiatrin Danderyd


Niklas Långström

Docent

Specialistläkare i barn-och ungdomspsykiatri, forskare vid Karolinska institutet


Erik Nordstrand

Socionom

Verksam inom socialtjänsten i Stockholm stad