Info in English

Forskningsstöd

Både EARL v3 och SAVRY har utvärderats i ett flertal studier och resultaten är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.
Boktips: Handbook of violence risk assessment, 2020 Redaktörer: Kevin S Douglas och Randy K Otto