Info in English

Forskningsstöd EARL-V3

Ett flertal studier av prediktiv validitet har visat att EARL-bedömningen har en hög förmåga att förutsäga eventuella framtida antisociala beteenden. 

På kort och medellång sikt har en sammanfattande poäng på EARL visat sig förutsäga aggression och beteendestörningar både sex månader och två år efter att EARL-bedömningen utfördes (Enebrink, Långström, & Gumpert, 2006). EARL har också kunnat förutsäga tidig debut i kriminalitet (Augimeri, Walsh, Woods, & Jiang, 2012), vilken typ av brott (Koegl, Farrington och Augimeri, 2019), och mängden brott som lett till en fällande dom upp till 20 år efter den första bedömningen (Augimeri, Pepler, Walsh, Jiang, & Dassinger, 2010; Koegl, 2011).

Publicerat om EARL

Internationella peer-reviewgranskade artiklar om EARL (endast artiklar som är skrivna på engelska är redovisade).

Augimeri, L. K., Enebrink, P., Walsh, M., & Jiang, D. (2010). Gender-specific childhood risk assessment tools. Handbook of Violence Risk Assessment, 43–62.

Augimeri, L. K., Walsh, M., Enebrink, P., Jiang, D., Blackman, A., & Smaragdi, A. (2020). The Early Assessment Risk Lists for Boys (EARL-20B) and Girls (EARL-21G).

Handbook of Violence Risk Assessment. Augimeri, L., Walsh, M., Woods, S., & Jiang, D. (2012). Risk Assessment and Clinical Risk Management for Young Antisocial Children: The Forgotten Group. Universitas Psychologica, 11(4), 1147– 1156.

Coelho, I. C., Neves, A. C., & Caridade, S. (2020). Fatores de risco de comportamento antissocial em crianças: Comparação entre rapazes e garotas. Estudos de Psicologia (Campinas), 37. https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e190027

Enebrink, P., Långström, N., & Gumpert, C. H. (2006). Predicting aggressive and disruptive behavior in referred 6-to 12-year-old boys: Prospective validation of the EARL-20B Risk/Needs Checklist. Assessment, 13(3), 356–367. https://doi.org/10.1177%2F1073191106290649

Enebrink, P., Långström, N., Hultén, A., & Gumpert, C. H. (2006). Swedish validation of the Early Assessment Risk List for Boys (EARL-20B), a decision aid for use with children presenting with conduct-disordered behaviour. Nordic Journal of Psychiatry, 60(6), 438–446. https://doi.org/10.1080/08039480601021795

Jiang, D., Walsh, M., & Augimeri, L. K. (2011). The linkage between childhood bullying behaviour and future offending. Criminal Behaviour and Mental Health: CBMH, 21(2), 128–135. https://doi.org/10.1002/cbm.803.

Koegl, C. J., & Farrington, D. P. (2019). Estimating the monetary cost of risk factors for crime in boys using the EARL-20B. Psychological Services, No Pagination Specified-No Pagination Specified. https://doi.org/10.1037/ser0000401

Koegl, C. J., Farrington, D. P., & Augimeri, L. K. (2019). Predicting Future Criminal Convictions of Children Under Age 12 Using the Early Assessment Risk Lists. Journal of Developmental and Life-Course Criminology. https://doi.org/10.1007/s40865-019-00129-0

Levene, K. S., Walsh, M. M., Augimeri, L. K., & Pepler, D. J. (2004). Linking identification and treatment of early risk factors for female delinquency. In Girls and Aggression (pp. 147–163). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8985-7_11

Smaragdi, A., Walsh, M., & Augimeri, L., (submitted). Reliability and Validity of the Early Assessment Risk Lists Version 3.