Info in English

Forskningsstöd EARL-V3

Ett flertal studier av prediktiv validitet har visat att EARL-bedömningen har en hög förmåga att förutsäga eventuella framtida antisociala beteenden. 

På kort och medellång sikt har en sammanfattande poäng på EARL visat sig förutsäga aggression och beteendestörningar både sex månader och två år efter att EARL-bedömningen utfördes (Enebrink, Långström, & Gumpert, 2006). EARL har också kunnat förutsäga tidig debut i kriminalitet (Augimeri, Walsh, Woods, & Jiang, 2012), vilken typ av brott (Koegl, Farrington och Augimeri, 2019), och mängden brott som lett till en fällande dom upp till 20 år efter den första bedömningen (Augimeri, Pepler, Walsh, Jiang, & Dassinger, 2010; Koegl, 2011).

 

Publicerat om EARL

Internationella peer-reviewgranskade artiklar om EARL (endast artiklar som är skrivna på engelska är redovisade).

Opublicerade avhandlingar