Info in English

Nätverket

SAVRY-nätverket är en konstellation av samverkande socionomer, psykologer och läkare med omfattande erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med utagerande beteende inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och beroendevård (Maria Ungdom). Initiativtagare är barn- och ungdomspsykiatern och forskaren Niklas Långström.

Niklas arbetade i början av 2000-talet med att bättre kunna möta barn och ungdomar med utagerandeproblematik och såg behovet av strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder. Niklas Långström ordnade tillstånd att till svenska översätta flera kanadensiska beslutsstöd för användning inom socialtjänst, ungdomsvård och barn- och ungdomspsykiatri. Dessa beslutsstöd är SAVRY, EARL och ERASOR.

När efterfrågan på utbildningar ökade kring 2005 anordnade Niklas Långström tillsammans med medarbetare lärarutbildningar. Dagens nätverk av lärare i SAVRY och EARL har utbildat sedan 2006 och arbetar fortlöpande med att uppdatera och vidareutveckla utbildningarna. Nätverket har återkommande möten för att utbyta erfarenheter och diskutera forskningsläget. EARL-utbildningarna ges i samarbete med upphovsmännen vid Child Development Institute, Kanada.

Vi ingår i det svenska SAVRY nätverket:

Cecilia Lundmark
Leg. psykolog

Verksam inom BUP Danderyd

Daniela Balladares
Socionom

Verksam inom Social prevention i Österåker Kommun

Erik Nordstrand
Socionom

Verksam inom socialförvaltningen i Stockholms stad

Jill Fialdini Yenidogan
Socionom, KBT steg 1

Verksam inom Caleo Omsorg AB

Maria Helander
Leg psykolog

Verksam inom BUP Sollentuna, doktorand vid Karolinska institutet

Mikaela Baum
Socionom

Verksam inom socialtjänsten i Uppsala kommun

Niklas Långström
Docent
Medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen, specialistläkare i barn-och ungdomspsykiatri, forskare vid Karolinska institutet