Info in English

Nätverket

EARL och SAVRY-nätverket är en konstellation av samverkande socionomer, psykologer och läkare med omfattande erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med utagerande beteende inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och beroendevård (Maria Ungdom). Initiativtagare är barn- och ungdomspsykiatern och forskaren Niklas Långström.

Niklas arbetade i början av 2000-talet med att bättre kunna möta barn och ungdomar med utagerandeproblematik och såg behovet av strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder. Niklas Långström ordnade tillstånd att till svenska översätta flera kanadensiska beslutsstöd för användning inom socialtjänst, ungdomsvård och barn- och ungdomspsykiatri. Dessa beslutsstöd är SAVRY, EARL och ERASOR.

När efterfrågan på utbildningar ökade kring 2005 anordnade Niklas Långström tillsammans med medarbetare lärarutbildningar. Dagens nätverk av lärare i SAVRY och EARL har utbildat sedan 2006 och arbetar fortlöpande med att uppdatera och vidareutveckla utbildningarna. Nätverket har återkommande möten för att utbyta erfarenheter och diskutera forskningsläget. EARL-utbildningarna ges i samarbete med upphovsmännen vid Child Development Institute, Kanada.

Vi ingår i det svenska EARL och SAVRY nätverket:

Areti Smaragdi
Fil dr

Verksam som forsknings-och utvecklingskonsult, Smaragdi Consulting

Cecilia Lundmark
Leg. psykolog

Verksam inom BUP Danderyd

Daniela Balladares
Socionom

Verksam inom Social prevention i Österåker Kommun

Erik Nordstrand
Socionom

Verksam inom socialförvaltningen i Stockholms stad

Jill Fialdini Yenidogan
Socionom, KBT-utbildad, steg 1
Maria Helander
Med dr, Leg psykolog

Verksam på Kompetenscentrum för psykiatri, Region Stockholm och Karolinska Institutet. Forskar på behandling för barn med trotssyndrom och uppförandestörning.

Mikaela Baum
Socionom och beteendevetare

Verksam som regional utvecklingsledare för socialtjänst barn och unga vid FoU-S, Region Uppsala.

Niklas Långström
Docent
Tidigare professor i psykiatrisk epidemiologi och barn- och ungdomspsykiatri
Medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen