Info in English

Strukturerade risk och behovs bedömningsinstrument

Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. Ett vanligt misstag är att man endast fokuserar på en eller ett par faktorer som fattigdom, egna övergreppserfarenheter, frånvarande pappor, skolproblem, droger etc istället för att mer systematiskt gå igenom vilka riskfaktorer som driver kriminalitetsutvecklingen hos en enskild ungdom.

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri om hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Strukturerade risk- och behovsbedömningsinstrument så som EARL och SAVRY är beslutsstöd som är baserade på forskningsbaserade riskfaktorer för antisocial utveckling.

Vi har utbildat: