Info in English

Utbildningar i SAVRY och EARL

EARL och SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning, Stockholm erbjuder kontinuerligt utbildningar i EARL V3 och SAVRY för bedömning av riskfaktorer och skyddsfaktorer av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland barn och ungdomar.

SAVRY och EARL är båda strukturerade beslutsstöd enligt tredje generationens riskbedömningar där fokus ligger på att kartlägga och bedöma olika faktorer i barnet/ungdomens liv. Beslutsstöden riktar sig mot olika åldersgrupper och därav skiljer sig manualerna i både innehåll och utförande. Som yrkesverksam kan man med fördel gå båda utbildningarna om man arbetar med hela åldersspannet. 

I båda utbildningarna kommer du att få en ökad kunskap om riskfaktorer bakom utvecklingen av ett normbrytande antisocialt beteende och kunna göra en riskbedömning. I utbildningen ingår också att skapa en behandlingsplanering som påverkar de riskfaktorer som identifierats.

Info om kurser planerade till hösten 2024 kommer i april. Anmälan öppnas 15 april 2024 kl 10:00

SAVRY 

SAVRY HT 2024 fysisk kurs extrainsatt

Omfattning och tider: tre heldagar och en halvdags booster 

 • Dag 1: 11 december 2024   
 • Dag 2: 12 december 2024
 • Dag 3: 7 februari 2025
 • Boosterdatum kommer
 
Anmälan är stängd, kursen är fullsatt.
 
Plats: Stockholm
 
Pris: 13.000 kr exkl. moms per person för 3 dagar samt en halvdags booster
 
Kontakta Katarzyna Kumanowska för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.
 
 

SAVRY 

SAVRY HT 2024 digital kurs 

Omfattning och tider: tre heldagar och en halvdags booster

 • Dag 1: 29 augusti 2024 
 • Dag 2: 30 augusti 2024 
 • Dag 3: 27 september 2024
 • Booster (digitalt): 20 dec 2024
Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd, kursen är fullsatt
 
Plats: Digitalt via Zoom
 
Pris: 9.800 kr exkl. moms per person för 3 dagar samt en halvdags booster
 
Kontakta Katarzyna Kumanowska för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.
 
 

EARL V3

EARL HT 2024             fysisk kurs

 
Omfattning och tider: tre heldagar och en halvdags booster
 
 • Dag 1: 7 november 2024 
 • Dag 2: 8 november 2024
 • Dag 3: 6 december 2024
 • Booster (digitalt): 23 januari 2025 
 
Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd, kursen är fullsatt
 
Plats: Stockholm
 
Pris: 13.000 kr exkl. moms per person för 3 dagar samt en halvdags booster
 
Kontakta Zandra Petersson för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.
 
 

SAVRY 

SAVRY HT 2024 fysisk kurs 

Omfattning och tider: tre heldagar och en halvdags booster 

 • Dag 1: 25 september 2024
 • Dag 2: 26 september 2024 
 • Dag 3: 24 oktober 2024
 • Booster (digitalt): 20 dec 2024
 
Sista anmälningsdag: Anmälan stängd, kursen är fullsatt
 
Plats: Stockholm, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69
 
Pris: 13.000 kr exkl. moms per person för 3 dagar samt en halvdags booster
 
Kontakta Katarzyna Kumanowska för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.
 
 
 

EARL V3

EARL HT 2024 digital kurs (extrainsatt)

Omfattning och tider: tre heldagar och en halvdags booster 

 • Dag 1: 27 november 2024
 • Dag 2: 28 november 2024
 • Dag 3: 22 januari 2025
 • Boosterdatum kommer 

Anmälan är stängd, kursen är fullsatt

Plats: Digitalt via Zoom

Pris: 10.180 kr exkl. moms per person för 3 dagar samt en havldags booster

Kontakta Zandra Petersson för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.

Kursinbjudan EARL HT 2024 digital extrainsatt kurs

EARL V3

EARL HT 2024 digital kurs

 
Omfattning och tider: tre heldagar och en halvdags booster 
 
 • Dag 1: 12 september 2024
 • Dag 2: 13 september 2024 
 • Dag 3: 10 oktober  2024 
 • Booster: 23 januari 2025 
Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd, kursen är fullsatt
 
Plats: Digitalt via Zoom
 
Pris: 10.180 kr exkl. moms per person för 3 dagar samt en havldags booster
 
Kontakta Zandra Petersson för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.