Info in English

Utbildningar i SAVRY och EARL

EARL och SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning, Stockholm erbjuder kontinuerligt utbildningar i EARL V3 och SAVRY för bedömning av riskfaktorer och skyddsfaktorer av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland barn och ungdomar.

SAVRY och EARL är båda strukturerade beslutsstöd enligt tredje generationens riskbedömningar där fokus ligger på att kartlägga och bedöma olika faktorer i barnet/ungdomens liv. Beslutsstöden riktar sig mot olika åldersgrupper och därav skiljer sig manualerna i både innehåll och utförande. Som yrkesverksam kan man med fördel gå båda utbildningarna om man arbetar med hela åldersspannet. 

I båda utbildningarna kommer du att få en ökad kunskap om riskfaktorer bakom utvecklingen av ett normbrytande antisocialt beteende och kunna göra en riskbedömning. I utbildningen ingår också att skapa en behandlingsplanering som påverkar de riskfaktorer som identifierats.

Info om kurser planerade till hösten 2024 kommer under mars – april 2024

SAVRY 

SAVRY VT 2024 extrainsatt fysisk kurs 

Omfattning och tider: tre heldagar och en halvdags booster

 • Dag 1: 25 april 2024 kl 9.00-16.30
 • Dag 2: 26 april 2024 kl 9.00-16.30
 • Dag 3: 31 maj 2024  kl 9.00-16.30
 • Booster: info kommer senare
Anmälan: Anmälan öppnas 5 mars 2024 kl 10:00. Föst till kvarn 
 
Plats: KI Campus Solna (dag 1-2) och Centrum för psykiatriforskning Stockholm (dag 3).
 
Pris: 13.000 kr exkl. moms per person för 3 dagar samt en halvdags booster
 
Kontakta Katarzyna Kumanowska för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.
 
 

SAVRY 

SAVRY VT 2024 digital kurs 

Omfattning och tider: tre heldagar och en halvdags booster

 • Dag 1: 15 februari 2024 kl 9.00-16.30
 • Dag 2: 16 februari 2024 kl 9.00-16.30
 • Dag 3: 22 mars 2024  kl 9.00-16.30
 • Booster: 30 maj 2024 kl 13:00-16:30
Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd. Kursen är fullsatt.
 
Plats: Digitalt via Zoom
 
Pris: 9.800 kr exkl. moms per person för 3 dagar samt en halvdags booster
 
Kontakta Katarzyna Kumanowska för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.
 
 

EARL V3

EARL VT 2024             fysisk kurs

 
Omfattning och tider: tre heldagar och en halvdags booster
 
 • Dag 1: 14 mars 2024 kl. 9-16.30
 • Dag 2: 15 mars 2024 kl. 9-16.30
 • Dag 3: 19 april kl. 9-16.30
 • Booster (digitalt): 23 maj 2024 kl 8:30-12 
 
Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd. Kursen är fullsatt.
 
Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, Stockholm.
 
Pris: 13.000 kr exkl. moms per person för 3 dagar samt en halvdags booster
 
Kontakta Zandra Petersson för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.
 
 

SAVRY 

SAVRY VT 2024 fysisk kurs 

Omfattning och tider: tre heldagar och en halvdags booster 

 • Dag 1: 19 mars 2024 kl 9.00-16.30
 • Dag 2: 20 mars 2024 kl 9.00-16.30
 • Dag 3: 19 april 2024 kl. 9.00-16.30
 • Booster (digital): 30 maj 2024 kl 13.00-16:30
 
Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd. Kursen är fullsatt.
 
Plats: Stockholm: Saturnus Konferens Slussen
 
Pris: 13.000 kr exkl. moms per person för 3 dagar samt en halvdags booster
 
Kontakta Katarzyna Kumanowska för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.
 
 
 

EARL V3

EARL VT 2024 digital kurs

 
Omfattning och tider: tre heldagar och en halvdags booster 
 
 • Dag 1: 1 februari 2024 kl. 9-16.30
 • Dag 2: 2 februari 2024 kl. 9-16.30
 • Dag 3: 4 mars 2024 kl. 9-16.30
 • Booster: 23 maj 2024 kl 8:30-12 
 
Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd. Kursen är fullsatt.
 
Plats: Digitalt via Zoom
 
Pris: 10.180 kr exkl. moms per person för 3 dagar samt en havldags booster
 
Kontakta Zandra Petersson för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.