Info in English
 
 

 

Utbildningar i SAVRY och EARL

SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning, Stockholm erbjuder kontinuerligt utbildningar i SAVRY för förbättrad bedömning av riskfaktorer och skyddsfaktorer av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar 12-18 år. 
Savrynätverket och fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar även utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn under 12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende.  SAVRY och EARL är båda strukturerade beslutsstöd enligt tredje generationens riskbedömningar där fokus ligger på att kartlägga och bedöma olika faktorer i barnet/ungdomens liv. Beslutsstöden riktar sig mot olika åldersgrupper och därav skiljer sig manualerna i både innehåll och utförande. Som yrkesverksam kan man med fördel gå båda utbildningarna om man arbetar med hela åldersspannet. 

SAVRY 

Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt utagerande bland antisociala unga. Utbildningen fokuserar även insatser för att förhindra vidare kriminalitet. 

SAVRY HT 2021

Omfattning och tider: fyra schemabundna dagar mellan 09.00-16.00 varje dag. Kursen kommer att ges digitalt över Zoom. 
  • Dag 1: 2/9 – 2021
  • Dag 2: 3/9 – 2021
  • Dag 3: 1/10 – 2021
  • Dag 4: 12/11 – 2021
Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd, kursen är fullbokad.
Plats: ONLINE över Zoom 
Pris: 12.950 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning.
Kontakta katarzyna.kumanowska@sll.se för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.
 
 

EARL

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn under 12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende.

 

EARL HT 2021

Omfattning och tider: fyra schemabundna dagar mellan 09.00-16.00 varje dag. Kursen kommer ges digitalt.
  • Dag 1: 14/10 – 2021
  • Dag 2: 15/10 – 2021
  • Dag 3: 12/11 – 2021
  • Dag 4: 10/12 – 2021
Sista anmälningsdag: 14/9-2021 Först till kvarn.
Plats: Online över Zoom.
Pris: 12.950 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning.
Kontakta zandra.petersson@ki.se för mer information och avanmälan. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.