Info in English

Vanliga frågor om EARL V3

Är EARL-V3 ett reliabelt och valitt instrument?

De preliminära fynden som rör validitet och reliabilitet av EARL-V3 är lovande och ligger i linje med tidigare versioner av EARL. Den första versionen av EARL kom ut 1998 och reviderades 2001 med majoriteten av faktorer kvar utan förändring. Åtskilliga studier har nu bedrivits där både reliabilitet och validitet har demonstrerats.

Forskningen som beskrivs i denna manual är i stor utsträckning bedriven i väst/eurocentriska länder. Kan man verkligen använda EARL i icke-vita minoritetskulturer eller kulturer med annan etnicitet?

I en strävan att förbättra EARL, gjordes en genomgripande forskningsöversikter och konsulterade experter på kultur vid varje enskild riskfaktor för att öka instrumentets användbarhet i olika kulturella sammanhang. Även om forskning som rör kulturella minoriteter är begränsad, har man i konstruerandet av den nya uppdaterade manualen till EARL V3 gjort sitt yttersta för att inkludera studier frän olika länder och kulturer i underlaget bakom varje riskfaktor.

Hur många använder EARL världen över?

Antalet EARL användare växer konstant. När denna manual till EARL V3 publicerades användes EARL i 15 länder och har översatts till sju språk.

EARL är till för barn upp till 12 år. Betyder det att jag inte kan använda EARL för en riskbedömning av en 13-åring?

EARL har utvecklats specifikt för barn mellan sex och tolv år. 12 år skall dock ses mer som en riktlinje än en åldersgräns. Detta gäller särskilt i de fall ett barn har en utvecklingsålder som är lägre än deras kronologiska ålder eller befinner sig i samma omständigheter som ett mindre barn eller i de fall en EARL-bedömning med riskhantering har gjorts tidigare i barnets liv och skall följas upp. I dessa lägen är det fortsatt rekommenderat att använda EARL efter det att barnet har fyllt 12 år. Andra strukturerade risk- och behovs-bedömningsinstrument finns tillgängliga för tonåringar (t.ex. SAVRY och YLS-CMI).