Info in English

Vanliga frågor om SAVRY

Kan man göra en förkortad version av SAVRY och använda den i sina utredningar och bedömningar av risker och behov?

Om man tar bort faktorer i SAVRY riskerar bedömningen och behandlingen att missa viktiga aspekter i en ungdoms liv vilket kan leda till en falsk trygghet (”Vi har ju ändå gjort SAVRY”) och allvarligt påverka möjligheten att förhindra återfall i nya kriminella handlingar.

Tar det lång tid att göra en utredning med stöd av SAVRY?

Utredningar inom exempelvis socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin varierar ganska mycket utifrån fokus samt hur många samtal som hålls med en ungdom och en familj (dvs längd). Som alltid när man utbildar sig i nya metoder så tar det längre tid i början jämfört med när man lärt sig metoden. Frågan om tidsaspekten är intressant och bör även kompletteras med syftet med utredningen och vilken information som krävs för att kunna göra en relevant bedömning.