Info in English

Strukturerad bedömning av risk för våld och antisocial utveckling

EARL-V3 Early Assessment Risk List – version 3 – för barn mellan 6 och 12 år SAVRY Structured Assessment of Violence Risk in Youth – för ungdomar mellan 13 och 18 år

…funktionsområden:

  • Skola, arbete
  • Familj, vänner
  • Fritid

…informationskällor:

  • Journaler
  • Polisrapporter
  • Professionella
  • Anhöriga